სართული 3

ბინების რაოდენობა: 9

სასურველი ბინის ასარჩევად მოათავსეთ მაუსი ფოტოს მარცხენა მხარეს
სართულის მშენებლობის სტატუსი
50%